19. juni

Bjørn Sundquist fikk Heddakomiteens ærespris!

Prisen ble delt ut på Oslo Nye Teater søndag 18. juni 2017, og her er juryens begrunnelse:

«Å dele ut Heddakomiteens ærespris er ikke noen spøk. Den henger høyt, den blir ikke delt ut hvert år – og i statuttene står det at Heddakomiteen skal ha en spesielt god grunn. Det har vi.

Prisen går til en kunstner som i godt og vel 40 år har satt tydelig spor etter seg både i norsk og nordisk teater og film, og som fra før har mottatt høythengende priser for den innsatsen.

Heddakomiteen vil derfor, i tillegg til å kaste glans over en av våre fremste skuespillere, understreke en side ved dette kunstnerskapet som har vært viktig både for prisvinneren selv, og for skuespillerkunsten i et land der språket er en så avgjørende identitetsmarkør. I et land der ikke en gang media har kastet av seg språktvangen er det svært gode grunner til at nettopp teatret gjør det. I dette har prisvinneren spilt en avgjørende rolle.

Prisvinneren har i sitt mangslugne arbeid med vidt forskjellige karakterer, men også i skrift og tale, klargjort skillet mellom «et å være naturlig og det å være ekte». Han karakteriserer det som et avgjørende vendepunkt og gjennombrudd i sin karriere, da han for første gang brukte sitt eget språk i forestillingen Bonanza Superskip på Det Norske Teatret i 1979.

Prisvinneren har vært og er et forbilde for skuespillere som leter etter sitt fotfeste på scenen.»

Bjørn sier selv til Dagbladet at han ikke forstod at det var ham prisutdelerne snakket om før en stund ut i teksten og at han satt stor pris på utmerkelsen! Vi gratulerer også alle de andre vinnere, og dyktige nominerte, listen finner du her:

Vinnere av Heddaprisen 2017.